Historisk arkiv

Hovedpressemelding ny langtidsplan for Forsvaret:

Regjeringen vil styrke Forsvaret med 16,5 milliarder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

I dag legger regjeringen frem den nye langtidsplanen for Forsvaret. Planen legger opp til at Forsvaret skal styrkes med 16,5 milliarder kroner over de neste åtte årene.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og statsminister Erna Solberg ved fremleggelsen an ny langtidsplan for Forsvaret 17. april 2020.
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og statsminister Erna Solberg ved fremleggelsen av ny langtidsplan for Forsvaret 17. april 2020. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

- Norge er et fellesskap. Sammen møter vi de utfordringene vi blir stilt overfor. Regjeringen vil fortsette arbeidet med å bygge et forsvar med styrket forsvarsevne og høyere beredskap. Et bærekraftig forsvar som kan møte sammensatte utfordringer og støtte samfunnet gjennom ulike kriser, sier statsminister Erna Solberg.

- Sikkerhetssituasjonen rundt oss har endret seg og vi ser økt stormaktsrivalisering og opprustning. Regjeringen prioriterer Forsvaret. Vi opererer mer og har et høyere aktivitetsnivå enn på mange år. Nå fortsetter vi satsingen, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Regjeringen foreslår å styrke forsvarsbudsjettet slik at det brukes 16,5 milliarder kroner mer på forsvar i 2028 enn i dag. Det skal skje gjennom en gradvis økning av forsvarsbudsjettet. Den konkrete økningen fastsettes i de årlige budsjettprosessene.

– I tillegg vil regjeringen fortsette arbeidet med forbedring og effektivisering i forsvarssektoren, sier forsvarsminister Bakke-Jensen.

Statsminister Erna Solberg på besøk hos Panserbataljonen som deltok på NATO-øvelsen Trident Juncture i 2018.
Statsminister Erna Solberg på besøk hos Panserbataljonen under NATO-øvelsen Trident Juncture i 2018. Foto: Ole-Sverre Haugli, Forsvaret

Regjeringen vil:

  1. styrke Forsvaret til et nivå på 16,5 milliarder over i dag og fortsette effektiviseringsarbeidet
  2. øke bemanningen og kompetansesamarbeidet med sivil sektor
  3. styrke Brigade Nord med en bataljon og økt ildkraft, og anskaffe nye stridsvogner
  4. fortsette oppbyggingen av Finnmark landforsvar
  5. erstatte Bell-412 helikoptrene med nye helikopter til Forsvarets Spesialstyrker
  6. starte planleggingen av en ny fartøystruktur for Sjøforsvaret
  7. erstatte evnen som KNM Helge Ingstad utgjorde i en ny fartøystruktur
  8. videreføre korvettene av Skjold-klassen for å opprettholde operativ evne til sjøs
  9. fortsette moderniseringen av Heimevernet
  10. videreutvikle den militære utdanningen ved å flytte rekruttutdanningen ut av de operative avdelingene.
Illustrasjon på langtidsplanen for Forsvaret
Illustrasjon på langtidsplanen for Forsvaret Foto: FD