Forsvar

Svar til Stortinget om langtidsplanen for Forsvaret

Stortinget har sendt Forsvarsdepartementet over 130 spørsmål i forbindelse med behandlingen av den nye langtidsplan for forsvarssektoren "Vilje til beredskap – evne til forsvar" (Prop. 62 S (2019–2020)). Les alle spørsmål og svar her.

Svar på spørsmål fra utenriks- og forsvarskomiteen oversendt i brev av 30. april 2020 vedr. Prop. 62 S (2019–2020). Last ned alle spørsmål og svar i pdf.

Svar på spørsmål fra utenriks- og forsvarskomiteen oversendt i brev av 13. mai 2020 vedr. Prop. 62 S (2019–2020). Last ned alle spørsmål og svar i pdf.

Vedlegg: FFI- rapport: Hvordan skape økonomisk handlingsrom i den nye langtidsplanen? Potensial for forbedring og effektivisering 2021–2024.  Les rapporten på FFI sine nettsider, der den også kan lastes ned i pdf