Historisk arkiv

Systemarkitektur

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Systemarkitekturen for eValg 2011 løsningen er dokumentert i form av et sett dokumenter og skisser.

Systemarkitekturen for eValg 2011 løsningen er dokumentert i form av et sett dokumenter og skisser (se vedlegg).

Systemet har tre hoved-delsystemer:

 • eVote - klient- og server-implementasjon og protokoll for elektronisk stemmegiving
 • Administration - administrasjon og oppsett av eValg løsningen
 • eCounting of pVotes - telling av stemmer på papir (scanning)

En overordnet oversikt over systemarkitekturen og dokumentasjon på hvordan disse delsystemene henger sammmen finnes i dokumentet "E-vote 2011 System Architecture -Overview, Interfaces and Deployment". Hvert av delsystemene har også egne dokumenter som beskriver dem i mer detalj, som for eksempel dokumentasjon av krypteringsprotokollen som er benyttet for elektronisk stemmegiving.

Sikkerhet har vært et helt sentralt punkt i utviklingen av løsningen og det er utarbeidet egen dokumentasjon av dette for hvert delsystem og for løsningen som helhet.  Se "E-vote 2011 Security Architecture General Overview" dokumentet for en oversikt over sikkerhetsarkitekturen i løsningen, samt de individuelle dokumentene for hvert delsystem for fleredetaljer.

Det er i tillegg gjennomført detaljerte trusselanalyser som tar for seg hvert delsystem. Disse analysene innholder også systembeskrivelser som utfyller den øvrige systemdokumentasjonen.

Dokumentasjonen og kildekoden beskriver systemet slik det i dag er levert. All funksjonalitet i systemet vil ikke bli benyttet ved valget i 2011. De viktigste avvikene er:

 • Det vil ikke være mulig å stemme elektronisk fra valglokalene (ikke kontrollerte omgivelser)
 • Partiene vil ikke ha anledning til selv å legge inn listeforslag i systemet (Kommunene gjør dette som tidligere)
 • Elektronisk søknad om innføring i manntall for de som har bodd utenlands i mer enn 10 år er ikke tatt i bruk. (de søker på papir som i dag)

Tilgang til kildekoden for eVote og Administration delsystemene får du her . Kildekoden er underlagt lisens som beskrevet her.

 • 01 System Architecture - Overview interfaces deployment
  PDF | ODF | Word

  01 Appendix - Operational environment drawing
  PDF

  01 Appendix - Overall architecture drawing
  PDF

 • 02 System Architecture - Administration system
  PDF | ODF | Word

 • 03 System Architecture - eVote
  PDF | ODF | Word

 • 04 System Architecture - eCounting of pVotes
  PDF | ODF | Word

 • 05 System Architecture - Audit and logging
  PDF | ODF | Word

  05 Appendix - Audit solution overview
  PDF

 • Security Architecture - Administration system v1.2
  PDF | ODF | Word 

 • Security Architecture - eCounting of pVotes v1.1
  PDF | ODF | Word

 • Security Architecture - General overview v1.1
  PDF | ODF | Word

 • Security Architecture - eVoting TOE
  PDF | ODF | Word

 • Security Target for e-counting of p-votes v1.0
  PDF | ODF | Word

 • Security Target for Election administration software v1.0
  PDF | ODF | Word 

 • Security Target for Electronic voting software
  PDF | ODF | Word

 • Threat assessment summary
  PDF | ODF | Word

 • Logs alerts definition on eVoting
  PDF | ODF | Word

 • RBAC on e-Voting (and reporting)
  PDF | ODF | Word