NOU 2010: 3

Drap i Norge i perioden 2004 – 2009

Til innholdsfortegnelse

Til Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen oppnevnte ved kongelig resolusjon 24. april 2009 et utvalg som skal undersøke saker hvor personer med kjent psykisk lidelse har tatt liv i perioden 1.1.2004 – 1.5.2009. Formålet med gjennomgangen er læring, slik at det eventuelt kan iverksettes tiltak med sikte på å unngå slike tragiske hendelser i fremtiden.

Utvalget avgir med dette sin utredning.

Oslo 3. mai 2010

Ann-Kristin Olsen

leder

Bjørg Månum Andersson Bjørn Lydersen Geir Gudmundsen

Georg Fr. Rieber-Mohn Hilde Guldbakke Jon Ragnar Skotte

Marianne Kristiansson Mette Kammen Tom Gunnar Vik

Egil Nygaard Anne Wie-Groenhof

Til forsiden