NOU 2014: 13

Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

I utredningen foreslår skatteutvalget at selskapsskatten tilpasses den internasjonale utviklingen med mer mobile skattegrunnlag og lavere selskapsskattesatser. Utvalget foreslår lettelser i selskapsbeskatningen ved at skattesatsen reduseres fra 27 pst. til 20. pst, og at satsreduksjonen kombineres med andre tiltak mot overskuddsflytting. Det foreslås også endringer i personbeskatningen for å tilpasse den til lavere selskapsskatt, samt endringer i formuesskatten og merverdiavgiften. Utvalget har vært ledet av Hans Henrik Scheel, administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Les dokumentet

Særskilt vedlegg