Veiledninger og brosjyrer

Veileder til kart- og planforskriften

Veiledning til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og digitalt planregister

Veilederen utdyper hvordan kart- og planforskriftens paragrafer skal forstås og inneholder beskrivelse av datasett til det offentlige kartgrunnlaget.

Del 1 er merknader til paragrafene

Del 2 er om det offentlige kartgrunnlaget

Del 3 viser tegneregler for hvordan arealformål og hensynssoner skal brukes til konstruksjon av arealplaner

Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) er offentlige og kvalitetssikrede geodata som skal gi et nødvendig geografisk informasjonsgrunnlag for oppgaver etter plan- og bygningsloven. 

Les mer om det offentlige kartgrunnlaget

Se også: