Partssammensatt maritimt utvalg

Forslag for å styrke norsk maritim kompetanse, sysselsetting og konkurransekraft

Regjeringen oppnevnte høsten 2020 et partssammensatt maritimt utvalg som skulle vurdere tiltak for å styrke norsk maritim kompetanse, sysselsetting og konkurransekraft. 19. mars 2021 ble rapporten overlevert næringsminister Iselin Nybø.

Les dokumentet

 

 

Vedlegg til rapporten

 1. Utvalgets mandat, 20. august 2020: "Styrke norsk maritim kompetanse, sikre norske sjøfolk på norske skip og sikre norske rederiers konkurransekraft"
 2. Menon (2020): "Flagg i norske farvann og på sokkelen"
 3. LO presentasjon 23. november 2020: "Maritim petroleumsaktivitet, norsk sokkel"
 4. Wikborg Rein og Oslo Economics, "Vurdering av muligheten til å kreve norske lønns- og arbeidsvilkår i norsk farvann", Oslo, mai 2019
 5. Finn Arnesen, Hanna Furuseth, Alla Podznakova og Henrik Ringbom, "Norske lønns- og arbeidsvilkår for sjøfolk i norske farvann og på norsk kontinentalsokkel", Oslo, mai 2019.
 6. Menon Economics (2019): Vurdering av samfunnsøkonomiske aspekter knyttet til krav om norske lønns- og arbeidsvilkår for sjøtransport i norsk farvann
 7. Finn Arnesen og Hanna Furuseth, "Forslag til lov, lovendringer og forskriftsendringer for å gjennomføre norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel", Oslo, februar 2020.
 8. Jens Edvin A. Skoghøy, "Havrettens handlingsrom for å stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår på utenlandske skip i norske farvann og på kontinentalsokkelen", Tromsø februar 2020
 9. Arne Torsten Andersen og Regine Skjeltorp Antonsen (Kluge), "EØS-rettslig vurdering av adgangen til å pålegge norske lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske skip", Oslo, mars 2020
 10. Notat fra Utenriksdepartementets rettsavdeling til Nærings- og fiskeridepartementet 18. februar 2020. "Vurdering av adgangen til å pålegge norske lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske skip".
 11. Utenriksdepartementets brev 25. november 2020: "Utenriksdepartementets vurdering av EØS-rettslige spørsmål fra partssammensatt maritimt utvalg"
 12. Per Andreas Bjørgan og Aksel E. Hillestad (Lund & Co), "Vurdering av om krav om like lønns- og arbeidsvilkår for alle skip i norsk farvann og på kontinentalsokkelen har betydning for nettolønnsordningen", Oslo februar 2020.
 13. Kystrederiene, Norsk Sjømannsforbund, Det Norske Maskinistforbund, Det Norske Sjøoffisersforbund, LO og Unio brev til Finansdepartementet 27. mai 2020 "Reglene om sjømannsfradrag – behov for endringer"
 14. Kystrederienes brev til Finansdepartementet 13. mai 2020 "Rederibeskatningsordningen og reglene om sjømannsfradrag – behov for endringer"