Forslag til nytt inntektssystem for fylkeskommunene fra 2024

Rapport fra ekspertutvalg

Kommunal- og distriktsdepartementet nedsatte i mars 2022 et ekspertutvalg for å gå gjennom inntektssystemet for fylkeskommunene. Utvalget leverte sin rapport 2. desember 2022.

Les dokumentet

Ekspertutvalget, under ledelse av Trond Erik Lunder (Telemarksforsking), har vurdert dagens inntektssystem og kommet med forslag til endringer.

Rapporten bygger både på utvalgets egne analyser og på en vurdering av to utredninger som er gjennomført uavhengig av utvalget. Senter for økonomisk forsking har vurdert kriteriet for fylkesveier i inntektssystemet, mens Transportøkonomisk institutt har vurdert kostnadsmodellen som brukes for å beregne kriteriet for fylkesveiferjer.

Rapporten fra Senter for økonomisk forsking (pdf)

Rapporten fra Transportøkonomisk institutt (pdf)