Forslag til tiltak mot kjøring under påvirkning av andre stoffer enn alkohol

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.03.2006


Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Ingen merknader

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening

Høringsuttalelse

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

Høringsuttalelse

Barne- og likestillingsdepartementet

Ingen merknader

Datatilsynet

Høringsuttalelse

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Ingen merknader

Finansdepartementet

Ingen merknader

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Høringsuttalelse

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Ingen merknader

Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsuttalelse

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Høringsuttalelse

Justis- og politidepartementet

Ingen merknader

Kontoret for voldsoffererstatning

Høringsuttalelse

Kunnskapsdepartementet

Høringsuttalelse

Landbruks- og matdepartementet

Ingen merknader

Landsorganisasjonen i Norge

Høringsuttalelse

Miljøverndepartementet

Ingen merknader

Motorførernes Avholdsforbund

Høringsuttalelse

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Høringsuttalelse

Norges Automobilforbund

Høringsuttalelse

Norges Taxiforbund

Høringsuttalelse

Den Norske Advokatforening

Høringsuttalelse

Den norske lægeforening

Høringsuttalelse

Nærings- og handelsdepartementet

Ingen merknader

Politidirektoratet

Høringsuttalelse
Vedlegg

Politiets fellesforbund

Høringsuttalelse

Den rettsmedisinske kommisjon - Justissekretariatene

Høringsuttalelse

Den rettsmedisinske kommisjon – Laboratorieteknisk gruppe

Høringsuttalelse

SINTEF Teknologi og samfunn

Høringsuttalelse

Sosial- og helsedirektoratet

Høringsuttalelse
Vedlegg

Statens legemiddelverk

Høringsuttalelse

Statistisk sentralbyrå

Ingen merknader

Utenriksdewpartementet

Ingen merknader

Vegdirektoratet

Høringsuttalelse