Handlingsplan - Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Handlingsplanen beskriver mer i detalj hvordan prioriteringene i Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet skal følges opp. Handlingsplanen utgis separat, og skal revideres ved behov.

Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet ble lansert av regjeringen 17.12.2012.

Denne handlingsplanen beskriver mer i detalj hvordan strategiens prioriteringer skal følges opp. Handlingsplanen utgis separat, og skal revideres ved behov.

Handlingsplanen er delt inn i to deler:

  • En utfyllende beskrivelse av dagens sikkerhetsutfordringer og trender på området
  • Et utvalg tiltak som er strategisk viktige, og som det er vedtatt skal gjennomføres.

Den nasjonale strategien og handlingsplanen er utarbeidet av Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet, Forsvarsdepartementet, Justis og beredskapsdepartementet og Samferdselsdepartementet.

Handlingsplan - Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet (pdf)

Dokumentet i EPUB-format (345 kb)