Handlingsplan for Litauen og EØS-midlene

Norsk jobbklubb skaper arbeidsplasser i Litauen

Det norske sysselsettingskonseptet Syslab gir håp til overtallige fra tidligere Sovjetunionens største kjernekraftverk i Ignalina i Litauen. For å bli EU-medlem har landet forpliktet seg til å avvikle atomkraftverket innen 2012. Les mer


Juridisk rådgivingskontor for kvinner

Etter norsk mønster skal det opprettes det et juridisk rådgivningskontor for kvinner i Litauen. Senteret i hovedstaden Vilnius er et viktig tiltak for å styrke kvinners rettigheter og forebygge menneskehandel som følge av prostitusjon. Les mer


"Norsk" EU-studium i Litauen

International School of Management ( ISM) ble opprettet i Kaunas i 1999, og er den første privateide institusjonen for høyere utdanning innen ledelse i Litauen. Handelshøyskolen BI var en av initiativtakerne og hovedgrunnleggerne av ISM. Les mer


Flere prosjekter

Klikk her for å se en oversikt over alle prosjekter som er gjennomført i Litauen.