Høring - utredning om norsk luftfart i forandring

Samferdselsdepartementet mottok 3. desember "NOU 2019:22 Fra statussymbol til allemannseie - norsk luftfart i forandring". Et utvalg har blant annet utredet hvordan globalisering innen luftfart har ført til økt konkurranse, lavere billettpriser og et større rutetilbud. Utvalget vurderer konsekvensene av dette for arbeidsforhold, flysikkerhet og miljø, og foreslår tiltak. Departementet sender nå NOU-en på offentlig høring. Ny høringsfrist er 15. august 2020.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.08.2020