Høring - Utkast til lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (Marka)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.11.2007