Ot.prp. nr. 23 (2008-2009)

Om lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven)

Om lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget