Høring - forslag fra en arbeidsgruppe til endringer av uttaksbestemmelsene i merverdiavgiftsloven

Høringsfrist 15. september 2003

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:


Liste med høringsuttalelser, alle publisert i pdf-format:

Norges Bank
Kredittilsynet
Fylkesskattesjefenes forening
Forbrukerrådet
Linstow eiendom as
Landsorganisasjonen i Norge
Riksadvokaten
Transportbedriftenes landsforening
Norges Taxiforbund
Datatilsynet
Norsk Presseforbund
Konkurransetilsynet
Forsvarsdepartementet
Selmer Skanska
Toll- og avgiftsdirektoratet
Forskerforbundet
Norges praktiserende arkitekter NPA ANS
Foreningen Næringseiendom
Justis- og politidepartementet
Samferdselsdepartementet
Miljøverndepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Utdannings- og forskningsdepartementet
Norges lastebileier-forbund
Reiselivsbedriftenes landsforening
Statistisk sentralbyrå
Arbeids- og administrasjonsdepartementet
NTL Skatt
Helsedepartementet
Livselskapenes Eiendomsforum
Finansieringsselskapenes forening
Stiftelsen Norsk luftambulanse
Olav Thon gruppen
Den norske revisorforening
PriceWaterHouseCoopers
Steen & Strøm asa
Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring
Entreprenørforeningen bygg og anlegg
Norges bondelag
Skattedirektoratet
Nærings- og handelsdepartementet
Akademikerne
Norske boligbyggelags landsforbund
Universitetet i Oslo
Kommunenes sentralforbund
Justis- og politidepartementet
Oslo Børs
Næringslivets hovedorganisasjon
Sparebankforeningen og Finansnæringens hovedorganisasjon
Norges autoriserte regnskapsføreres forening
Handelens- og servicenæringens hovedorganisasjon
OBOS forretningsbygg
Coop NKL
Steenstrup Stordrange
Norsk Øko-forum
Utenriksdepartementet
Den norske advokatforening
Norges Eiendomsmeglerforbund
Skattebetalerforeningen
Regjeringsadvokaten
Redd Barna