Høring - forslag til endringer i løyvekrav for drosje mv.

Samferdselsdepartementet sender på høring forslag til endringer i yrkestransportloven, yrkestransportforskriften og kjøretøyforskriften. Departementet foreslår blant annet at å stille krav om at den som driver drosjevirksomhet skal ha tilstrekkelig faglig kompetanse og stille økonomisk garanti som bevis på tilfredsstillende økonomisk evne.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 22.06.2022