Høring - Nye økonomiforskrifter for kirkelige fellesråd og menighetsråd

Forskriften trådte i kraft 1. januar 2004.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2003

Forskriften trådte i kraft 1. januar 2004.

 

Høringsuttalelsene er ikke elektronisk tilgjengelig i denne saken