Høring på utkast til Demensplan 2020

Utkastet til Demensplan 2020 er resultatet av et samarbeid med mennesker som selv har demens og deres nærmeste. Vi skal skape pasientens helse- og omsorgstjeneste. Brukerne har derfor hatt en sentral rolle i arbeidet med den nye planen. For å få innspill og råd har vi arrangert dialogmøter over hele landet for personer med demens, pårørende, frivillige og ansatte i tjenestene. Samtidig bygger utkastet til plan på erfaringer med dagens demensplan og ny oppdatert kunnskap.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2015

Viser 1-100 av 137 treff.

  • Side 1 av 2
  • Side 1 av 2