Høring - Utkast til endring i forskrift 09.03.05 nr. 224 om veterinærvakt og oppheving av forskrift 28.08.02 nr. 937 om tilskudd til veterinær spesialvakt for smådyr

Forskrift om veterinærvaktForskrift spesialvakt smådyr Fastsatt 27.06.06

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.06.2006