Høring av rapport om konkurransefremmende tiltak

Landbruks- og matdepartementet har i dag mottatt rapport nr 47/2022 Utredning av konkurransefremmende tiltak fra Landbruksdirektoratet. Rapporten er utarbeidet av Landbruksdirektoratet med bistand fra Konkurransetilsynet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.01.2023

Vår ref.: 22/125

Høring av rapport om konkurransefremmende tiltak 

Landbruks- og matdepartementet har i dag mottatt rapport nr 47/2022 Utredning av konkurransefremmende tiltak fra Landbruksdirektoratet.  Rapporten er utarbeidet av Landbruksdirektoratet med bistand fra Konkurransetilsynet.

Departementet sender med dette rapporten ut på høring.

Frist for å sende inn høringsuttalelser er 27. januar 2023.

Les og svar på høringen her: https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd/id2951527/

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av denne digitale løsningen for høringsuttalelser. 

Høringer er åpne, og enhver kan avgi høringssvar.

Med hilsen

Nils Øyvind Bergset (e.f.)
avdelingsdirektør
Jakob Simonhjell
fagdirektør

 

 • Synnøve Finden
 • Rørosmeieriet
 • Q-Meieriene
 • Tine SA
 • Normilk,
 • Norges Bondelag
 • Norsk bonde- og småbrukarlag
 • Norsk Landbrukssamvirke
 • NHO Mat og Drikke
 • NHO Service og Handel
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • NorgesGruppen
 • Coop Norge AS
 • Rema 1000 Norge AS
 • Bunnpris
 • Oda
 • Nærings- og fiskeridepartementet