Høringsnotat — Forslag om ratifikasjon av FN-konvensjonen om korrupsjon og forslag om lovendringer som gjør ratifikasjon mulig

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.12.2005

Til toppen