Lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven (2022)

Til innholdsfortegnelse

Innledning

Lovkommentar - til plandelen av plan- og bygningsloven 2008, sist med endringer med ikrafttredelse 1. juli 2021 – skal gi en kort innledning til de enkelte bestemmelsene i loven. Lovkommentaren utdypes gjennom annen lov- og forskriftstekst, tolkningsuttalelser og departementets systemveiledere og temaveiledere. Departementets veiledning om arealplanlegging finnes på planlegging.no. Se også liste over relevante rundskriv. Denne lovkommentaren erstatter tidligere lovkommentarer fra 2009 og 2020 til plandelen til plan- og bygningsloven.

Oslo, mars 2022

Til forsiden