Planlegging

etter plan- og bygningsloven

Planlegging er viktig for å utvikle samfunnet, ta vare på viktige felles verdier og grunnleggende levevilkår for ulike grupper. Planlegging skal fremme en bærekraftig utvikling. Planprosessene skal skje på en åpen måte, med innsyn og medvirkning.

illustrasjonsbilde grad av utnytting

Veiledning

Veiledning for deg som skal planlegge etter Plan- og bygningsloven og forskriftene som hører til denne.

Bybanen i bergen

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging

De nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging er laget av den sittende regjeringen, og gjelder frem til 2023.

Nett-tv

studio

Nettverkssamling for regional og kommunal planlegging 2020

Opptak og presentasjoner i etterkant av nettverkssamling for regional og kommunal planlegging 2.- 3. desember 2020, Oslo.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Plannytt

I Plannytt kan du lese om planlegging etter plan- og bygningsloven, kart og geodata, tinglysing, matrikkel, by- og stedsutvikling.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Eksterne rapporter og utredninger

Kommunal- og moderniseringsdepartementet v/planavdelingen har de siste årene bestilt en rekke rapporter fra forskjellige fagmiljøer, tinglysing, matrikkel, by- og stedsutvikling.

Tolkningsuttalelser om plan- og bygningsloven

En oversikt over ulike svar på spørsmål om tolkninger og presiseringer av paragrafer i plan- og bygningsloven.