Meld. St. 12 (2012–2013)

Perspektivmeldingen 2013

Perspektivmeldingen 2013

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no