Meld. St. 12 (2012–2013)

Perspektivmeldingen 2013

Perspektivmeldingen 2013

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget