Meld. St. 20 (2020–2021)

Nasjonal transportplan 2022–2033

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Samferdselsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Samferdselsdepartementet 19. mars 2021 om Nasjonal transportplan 2022–2033 blir sendt Stortinget.

Til forsiden