Meld. St. 30 (2014–2015)

En framtidsrettet filmpolitikk

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Kulturdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Kulturdepartementet 29. mai 2015 om En framtidsrettet filmpolitikk blir sendt Stortinget.

Til forsiden