Meld. St. 4 (2021–2022)

Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2020–2021

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Statsministerens kontor

tilrår:

Tilråding fra Statsministerens kontor 1. oktober 2021 om anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2020–2021 blir sendt Stortinget.

Til forsiden