Meld. St. 6 (2022–2023)

Et grønnere og mer aktivt statlig eierskap— Statens direkte eierskap i selskaper

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Nærings- og fiskeridepartementet

tilrår:

Tilråding fra Nærings- og fiskeridepartementet 21. oktober 2022 om Et grønnere og mer aktivt statlig eierskap – Statens direkte eierskap i selskaper blir sendt Stortinget.

Til forsiden