Meld. St. 6 (2022–2023)

Et grønnere og mer aktivt statlig eierskap— Statens direkte eierskap i selskaper

Til innholdsfortegnelse

1 Alfabetisk oversikt over selskapene med sidehenvisning

 • Akastor ASA 40

 • Aker Solutions ASA 40

 • Andøya Space AS 46

 • Argentum Fondsinvesteringer AS 40

 • Avinor AS 46

 • Bane NOR SF 47

 • Baneservice AS 41

 • Bjørnøen AS 47

 • Carte Blanche AS 48

 • AS Den Nationale Scene 48

 • Den Norske Opera og Ballett AS 48

 • DNB Bank ASA 41

 • Eksportfinans ASA 41

 • Electronic Chart Centre AS 48

 • Enova SF 49

 • Entur AS 49

 • Equinor ASA 41

 • Filmparken AS 50

 • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS 50

 • Flytoget AS 42

 • Folketrygdfondet 63

 • Gassco AS 50

 • Gassnova SF 51

 • Graminor AS 51

 • Helse Midt-Norge RHF 57

 • Helse Nord RHF 57

 • Helse Sør-Øst RHF 57

 • Helse Vest RHF 57

 • Innovasjon Norge 52

 • Investinor AS 42

 • Kimen Såvarelaboratoriet AS 52

 • Kings Bay AS 52

 • Kommunalbanken AS 42

 • Kongsberg Gruppen ASA 43

 • Mantena AS 43

 • Mesta AS 43

 • Nammo AS 43

 • Nationaltheatret AS 53

 • Nofima AS 53

 • Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer AS 53

 • Norfund 54

 • Norges sjømatråd AS 54

 • Norid AS 55

 • Norsk Helsenett SF 55

 • Norsk Hydro ASA 44

 • Norsk rikskringkasting AS 55

 • Norsk Tipping AS 56

 • Norske tog AS 56

 • Nye Veier AS 57

 • Nysnø Klimainvesteringer AS 44

 • Petoro AS 57

 • Posten Norge AS 44

 • Rogaland Teater AS 58

 • Rosenkrantzgate 10 AS 63

 • Rygge 1 AS 63

 • Simula Research Laboratory AS 58

 • Siva – Selskapet for industrivekst SF 59

 • Space Norway AS 59

 • Spordrift AS 59

 • Statkraft SF 45

 • Statnett SF 60

 • Statskog SF 60

 • Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS 61

 • Talent Norge AS 61

 • Telenor ASA 45

 • Trøndelag Teater AS 62

 • Universitetssenteret på Svalbard AS 62

 • AS Vinmonopolet 62

 • Vygruppen AS 45

 • Yara International ASA 46

Til forsiden