Meld. St. 7 (2020–2021)

En verden av muligheter — Internasjonal studentmobilitet i høyere utdanning

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Kunnskapsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Kunnskapsdepartementet 30. oktober 2020 om En verden av muligheter – Internasjonal studentmobilitet i høyere utdanning blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside