NOU 1994: 18

Velferd i Forsvaret

Til innholdsfortegnelse

Til Forsvarsdepartementet

Utvalget for vurdering av velferd i Forsvaret som ble oppnevnt ved Regjeringsnotat av 19. november 1992, legger med dette frem sin enstemmige innstilling.

Oslo, den 15. oktober 1994.

Vidar Bjørnstad

Olve Klevmo Møller

Arvid Petterson

Lisbeth K Schjelde

Else Staven

Geir Winnæss

Eivind Aase

Tor Tandberg

Til forsiden