NOU 1999: 2

Livshjelp— Behandling, pleie og omsorg for uhelbredelig syke og døende

Til innholdsfortegnelse

Til Sosial- og helsedepartementet

Utvalg for å utarbeide en helhetlig plan for behandlings-, pleie- og omsorgstilbudet og hvordan behandlingen kan organiseres i sammenhengende kjeder for å gi den beste livshjelp til uhelbredelig syke og døende mennesker ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 18. februar 1998. Utvalget legger med dette fram sin innstilling. Utvalgets innstilling er enstemmig.

Oslo, 20. januar 1999

Per Roland

Geir Gundersen

Nils Magerøy

Marianne Tinnå

Einfrid Halvorsen

Birgith Riktor

Lars Ødegård

Stein Kaasa

Liv Wergeland Sørbye

Marie Aakre

Ingunn Aalvik

Til forsiden