NOU 1999: 3

Organisering av børsvirksomhet m.m.

Til innholdsfortegnelse

Til Finans- og tolldepartementet

Finansdepartementet nedsatte 6. juni 1997 et utvalg for å utrede alternative modeller for organisering av børsvirksomhet.

Børslovutvalget legger med dette frem sin utredning med forslag om ny lov om børsvirksomhet m.m.

Oslo, den 15. desember 1998

Marius Ryel

Alexandra Bech

Jan Bjørland

Eirik Bunæs

Kjell Frønsdal

Mai-Lill Ibsen

Per Broch Mathisen

Norunn Dale Seland

Brit Fjogstad Selnes

Asta Tjølsen/Tom Hugo-Sørensen

Nigel Wilson

Bjørn O. Øiulfstad

Atle Degré

Kjell R. Hannevik

Til dokumentets forside