NOU 2013: 11

Festekontrakter og folkerett

Til innholdsfortegnelse

Rettsavgjørelser

EMD

Air Canada v. the United Kingdom, Application no. 18465/91, Judgment of 5 May 1995

Amato Gauci v. Malta, Application no. 47045/06, Judgment of 15 September 2009

Ayuntamiento de Mula v. Spain, Application no. 55346/00, Decision of 1 February 2001

Beyeler v. Italy, Application no. 33202/96, GC-Judgment of 5 January 2000

Brumarescu v. Romania, Application no. 28342/95, GC-Judgment of 28 October 1999

Carbonara and Ventura v. Italy, Application no. 24638/94, Judgment of 30 May 2000

Chapman v. the United Kingdom, Application no. 27238/95, GC-Judgment of 18 January 2001

Evaldsson and Others v. Sweden, Application no. 75252/01, Judgment of 13 February 2007

Fleri Soler and Camilleri v. Malta, Application no. 35349/05, Judgment of 26 September 2006

Fredin v. Sweden, Application no. 12033/86, Judgment of 18 February 1991

Gáll v. Hungary, Application no. 49570/11, Judgment of 25 June 2013

Gasus Dosier- und Fördertechnik GmbH v. Netherlands, Application no. 15375/89, Judgment of 23 February 1995

Gustafsson v. Sweden, Application no. 15573/89, GC-Judgment of 25 April 1996

Henryk Urban and Ryszard Urban v. Poland, Application no. 23614/08, Judgment of 30 November 2010

Hutten-Czapska v. Poland, Application no. 35014/97, GC-Judgment of 19 June 2006

Iatridis v. Greece, Application no. 31107/96, GC-Judgment (just satisfaction) of 19 October 2000

Immobiliare Saffi v. Italy, Application no. 22774/93, GC-Judgment of 28 July 1999

Jahn and Others v. Germany, Application nos. 46720/99, 72203/01, 72552/01, GC-Judgment of 30 June 2005

James and Others v. the United Kingdom, Application no. 8793/79, Plenary Judgment of 21 February 1986

J.A. Pye (Oxford) Ltd and J.A. Pye (Oxford) Land Ltd v. the United Kingdom, Application no. 44302/02, GC-Judgment of 30 August 2007

J.R. v. Germany, Application no. 22651/93, Decision of 18 October 1995

Kjartan Ásmundsson v. Iceland, Application no. 60669/00, Judgment of 12 October 2004

Könkämä and 38 other Sami villages v. Sweden, Application no. 27033/95, Plenary Decision of 25 November 1996

Lindheim and Others v. Norway, Application nos. 13221/08, 2139/10, Judgment of 12 June 2012

Lithgow and Others v. the United Kingdom, Application nos. 9006/80, 9262/81, 9263/81, 9265/81, 9266/81, 9313/81, 9405/81, Plenary Judgment of 8 July 1986

Marckx v. Belgium, Application no. 6833/74, Plenary Judgment of 13 June 1979

Mellacher and Others v. Austria, Application nos. 10522/83, 11011/84, 11070/84, Plenary Judgment of 19 December 1989

Nobel and Others v. the Netherlands, Application no. 27126/11, Decision of 2 July 2013

R.Sz v. Hungary, Application no. 41838/11, Judgment of 2 July 2013

S.A. Dangeville v. France, Application no. 36677/97, Judgment of 16 April 2002

Scollo v. Italy, Application no. 19133/91, Judgment of 28 September 1995

Sporrong and Lönnroth v. Sweden, Application nos. 7151/75 and 7152/75, Plenary Judgment of 23 September 1982

Stretch v. The United Kingdom, Application no. 44277/98, Judgment of 24 June 2003

The former King of Greece and Others v. Greece, Application no. 25701/94, Judgment (just satisfacion) of 28 November 2002

Tkachevy v. Russia, Application no. 35430/05, Judgment of 14 February 2012

Urbárska obec Trenčianske Biskupice v. Slovakia, Application no. 74258/01, Judgment of 27 November 2007

Zvolský and Zvolská v. the Czech Republic, Application no. 46129/99, Judgment of 12 November 2002

Norges Høyesterett

Rt. 1958 s. 529 A (Madla-dommen)

Rt. 1963 s. 1263 A (Vinstra)

Rt. 1970 s. 1340 A (Langeby østre)

Rt. 1979 s. 254 A (Søndre Huseby)

Rt. 1988 s. 276 P (Røstad)

Rt. 1988 s. 295 P (Skjelsvik)

Rt. 1990 s. 284 P (Selsbakk-dommen)

Rt. 1992 s. 1387 A (Hamar)

Rt. 1992 s. 1397 A (Heddal)

Rt. 1995 s. 674 A (Grimstad)

Rt. 1996 s. 407 A (Kirkeveien)

Rt. 2000 s. 373 A (Søndre Nordstrand)

Rt. 2004 s. 181 A (Førde)

Rt. 2004 s. 357 A (gjenopptakelse)

Rt. 2005 s. 1202 A (Falkum-dommen)

Rt. 2006 s. 1382 A (Jáhkenjárga-siidaen)

Rt. 2006 s. 1547 A (Hvaler-dommen II)

Rt. 2007 s. 1281 P (Øvre Ullern-dommen)

Rt. 2007 s. 1306 P (Rollag-dommen)

Rt. 2007 s. 1308 P (Sørheim-dommen)

Rt. 2007 s. 1697 A (Båtsviksdalen)

Rt. 2007 s. 1706 A (Bøvre-dommen)

Rt. 2008 s. 306 A (Berg prestegård)

Rt. 2008 s. 1747 A (Hopen-dommen)

Rt. 2010 s. 535 P (OVF-dommen)

Rt. 2010 s. 577 A (fremfeste Rygge)

Rt. 2010 s. 836 A (Halden)

Rt. 2011 s. 129 A (Ringve-dommen)

Rt. 2011 s. 347 A (prøveløslatelse)

Rt. 2011 s. 1254 A (Ski)

Rt. 2011 s. 1359 A (Søndre Skøyen)

Rt. 2012 s. 1393 A (Groruddalen)

Rt. 2013 s. 72 A (Gålåvatnet)

Rt. 2013 s. 504 A (Gamle Drammensvei 37)

Rt. 2013 s. 705 A (Rød Gård)

Rt. 2013 s. 1146 A (Våle kirke)

Tingrett

Sør-Trøndelag tingretts skjønn 3. mai 2010 (saksnummer 09 – 175214SKJ-STRO)

Nedre Telemark tingretts dom 12. juni 2013 (saksnummer 13 – 048739TVI-NETE)

Til dokumentets forside