NOU 2015: 17

Først og fremst — Et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus

Til innholdsfortegnelse

Til Helse- og omsorgsdepartementet

Akuttutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 4. oktober 2013. Et enstemmig utvalg legger med dette fram sin utredning.

Oslo, 4. desember 2015

Ann-Kristin Olsen

(leder)

Erik Zakariassen

Astrid Waaler Kaas

Pål Madsen

Ole Gladsø

Torgeir Engelhardt Andersen

Barbro Lill Hætta

Hans Martin Aase

Karen Junker

Sverre Rørtveit

Rune Hallingstad

Karoline Stadheim Halvorsen

Håkon Gammelsæter

Christian Lund

Ohene Aboagye

Ewa Ness

Jan Magne Linnsund

sekretariatsleder

Cecilie Mo Batalden

Siv Lunde

Til forsiden