NOU 2021: 6

Myndighetenes håndtering av koronapandemien — Rapport fra Koronakommisjonen

Til innholdsfortegnelse

Til statsministeren

Koronakommisjonen ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 24. april 2020 for å gjennomgå og trekke lærdom av covid-19-utbruddet i Norge. Kommisjonen gir med dette sin rapport.

Oslo 14. april 2021

Stener Kvinnsland Leder

Astri Aas-Hansen

Geir Sverre Braut

Knut Eirik Dybdal

Tone Fløtten

Rune Jakobsen

Toril Johansson

Christine Korme

Nina Langeland

Egil Matsen

Per Arne Olsen

Pål Terje Rørby

Siri Halvorsen Sekretariatsleder

Tone Torgersen

Anne Kari Haug

Helena Eriksson

Joakim S. T. Øren

Kristian Heggebø

Siri Sand Kaastad

Hilde Lurås

Jostein Askim

Til forsiden