NOU 2021: 6

Myndighetenes håndtering av koronapandemien — Rapport fra Koronakommisjonen

Til innholdsfortegnelse

Del 9
Avsluttende del

36 Epilog

Figur 36.1 

Figur 36.1

Foto: Heiko Junge / NTB

Koronakommisjonen takker alle som har bidratt til vårt arbeid. Vi vil særlig takke myndighetsorganene som har sendt oss dokumenter og svart på våre spørsmål, alle som har deltatt i intervjuer og andre som har gitt oss innspill underveis.

Etter at kommisjonen avsluttet sitt arbeid i midten av mars 2020, har det vært en kraftig økning i smitten i Norge. Det har blitt satt smitterekorder, og antall covid-19-relaterte sykehusinnleggelser har økt raskt. Dette illustrerer et av kommisjonens hovedbudskap: Pandemien er på langt nær over, og det er for tidlig å trekke endelige konklusjoner.

Stener Kvinnsland 30. mars 2021

Til forsiden