NOU 2022: 9

En åpen og opplyst offentlig samtale— Ytringsfrihetskommisjonens utredning

Til innholdsfortegnelse

3 Oversikt over innspill

Oversikt over personer som har gitt innspill til eller hatt møter med kommisjonen i løpet av arbeidet, i kronologisk rekkefølge.

Dato

Innleder

Tittel

Organisasjon

Tema for innledning

Type møte

09.06.2020

Timothy Garton Ash

professor i European Studies

Oxford University

Ytringsfrihetens lange linjer

Innledning og samtale

02.09.2020

Flemming Rose

forfatter og journalist

Møte med den danske ytringsfrihetskommisjonen

Innledning og samtale

02.09.2020

Jacob Mchangama

direktør

Tankesmien Justitia

Møte med den danske ytringsfrihetskommisjonen

Innledning og samtale

02.09.2020

Jonas Christoffersen

advokat

Tidl. direktør Institut for Menneskerettigheder

Møte med den danske ytringsfrihetskommisjonen

Innledning og samtale

17.09.2020

Gunnar Skirbekk

professor emeritus i filosofi

Universitetet i Bergen

Møte med Ytringsfrihetskommisjonen fra 1999

Innledning og samtale

17.09.2020

Kristin Høgdahl

seniorrådgiver

Norges institusjon for menneskerettigheter

Møte med Ytringsfrihetskommisjonen fra 1999

Innledning og samtale

17.09.2020

Helge Rønning

professor emeritus i medievitenskap

Universitetet i Oslo

Møte med Ytringsfrihetskommisjonen fra 1999

Innledning og samtale

17.09.2020

Maria Fuglevaag Warsinska-Varsi

filmskaper, journalist og fotograf

Møte med Ytringsfrihetskommisjonen fra 1999

Innledning og samtale

17.09.2020

Diis Bøhn

Tidl. seniorrådgiver

LO

Møte med Ytringsfrihetskommisjonen fra 1999

Innledning og samtale

17.09.2020

Hans Stenberg-Nilsen

jurist

Pensjonert, tidligere bl.a. høyesterettsadvokat

Møte med Ytringsfrihetskommisjonen fra 1999

Innledning og samtale

17.09.2020

Ørnulf Røhnebæk

jurist, lagmann

Sekretariatsleder for 99-kommisjonen

Møte med Ytringsfrihetskommisjonen fra 1999

Innledning og samtale

18.09.2020

Jon Wessel-Aas

advokat

Bl.a. leder for Advokatforeningen

Lojalitet og ytringsfrihet i arbeidslivet

Åpent møte i Harstad, i samarbeid med bl.a. UiT

25.09.2020

Marianne Knudsen

Stopp hatprat

Nedsatt funksjonsevne

Innspillsmøte

25.09.2020

Henriette Nielsen

politisk rådgiver

Uloba

Nedsatt funksjonsevne

Innspillsmøte

25.09.2020

Stian Innerdal

nestleder interessepoltisk avdeling

Norges Blindeforbund

Nedsatt funksjonsevne

Innspillsmøte

25.09.2020

Hildegunn Fallang

interessepolitisk rådgiver

Hørselshemmedes landsforbund

Nedsatt funksjonsevne

Innspillsmøte

25.09.2020

Gagan Chhabra

doktorgradsstipendiat

OsloMet

Nedsatt funksjonsevne

Innspillsmøte

25.09.2020

Eli Knøsen

fagdirektør

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Nedsatt funksjonsevne

Innspillsmøte

25.09.2020

Elisabeth Frantzen Holte

interessepolitisk rådgiver

Norges Døveforbund

Nedsatt funksjonsevne

Innspillsmøte

25.09.2020

Tove Linnea Brandvik

forbundsleder

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

Nedsatt funksjonsevne

Innspillsmøte

25.09.2020

Line Skåtøy

styreleder

Unge funksjonshemmede

Nedsatt funksjonsevne

Innspillsmøte

25.09.2020

Camilla Kvalheim

ansvarlig redaktør

TV BRA

Nedsatt funksjonsevne

Innspillsmøte

25.09.2020

Bergljot Gjelsvik

psykolog og forsker

Nedsatt funksjonsevne

Innspillsmøte

25.09.2020

Lars Ødegård

spesialrådgiver

Norges Handikapforbund

Nedsatt funksjonsevne

Innspillsmøte

25.09.2020

Live Kroknes Berg

faglig leder

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Nedsatt funksjonsevne

Innspillsmøte

25.09.2020

Randi Ødegaard

styreleder

Norsk Nettverk for Down syndrom

Nedsatt funksjonsevne

Innspillsmøte

25.09.2020

Berit Vegheim

daglig leder

Stopp Diskrimineringen

Nedsatt funksjonsevne

Innspillsmøte

12.10.2020

Jon Helgheim

politiker

Fremskrittspartiet

Hatytringer og ytringsfrihet

Debattmøte i Bergen i regi av Mino.Jur og kommisjonsmedlem Sarah Zahid

12.10.2020

Nina Hjerpset-Østlie

samfunnsdebattant og initiativtaker bak oppropet om å fjerne strl. § 185

Hatytringer og ytringsfrihet

Debattmøte i Bergen i regi av Mino.Jur og kommisjonsmedlem Sarah Zahid

12.10.2020

Hans Fredrik Marthinussen

jusprofessor

Universitetet i Bergen

Hatytringer og ytringsfrihet

Debattmøte i Bergen i regi av Mino.Jur og kommisjonsmedlem Sarah Zahid

12.10.2020

David Spilde

filmprodusent

Hatytringer og ytringsfrihet

Debattmøte i Bergen i regi av Mino.Jur og kommisjonsmedlem Sarah Zahid

12.10.2020

Linda Noor

daglig leder

Minotenk

Hatytringer og ytringsfrihet

Debattmøte i Bergen i regi av Mino.Jur og kommisjonsmedlem Sarah Zahid

12.10.2020

Rune Berglund Steen

leder

Antirasistisk Senter

Hatytringer og ytringsfrihet

Debattmøte i Bergen i regi av Mino.Jur og kommisjonsmedlem Sarah Zahid

13.10.2020

Hallvard Moe

professor i medievitenskap

Universitetet i Bergen

Foredrag om Informerte borgere-prosjektet

Foredrag og spørsmålsrunde

13.10.2020

Jostein Gripsrud

professor i medievitenskap

Universitetet i Bergen

Foredrag om diverse arbeider om offentlighetens historie

Foredrag og spørsmålsrunde

13.10.2020

Anders Johansen

professor i medievitenskap

Universitetet i Bergen

Foredrag om retorisk medborgerskap

Foredrag og spørsmålsrunde

14.10.2020

Jan Fridthjof Bernt

professor emeritus i juss

Universitetet i Bergen

Informasjonsfrihet/innsyn

Foredrag og spørsmålsrunde

14.10.2020

Christoph Trattner

forsker og forskningsleder

MediaFutures: Research Centre for Responsible Media Technology & Innovation

Diverse forskningsprosjekter

Innledning og samtale

14.10.2020

Olav Hjertaker

daglig leder

Web64

Presentasjon av Storyboard

Innledning og samtale

14.10.2020

Maria Amelie

direktør

Factiverse

Presentasjon av faktasjekkverktøy

Innledning og samtale

22.10.2020

Shoshana Zuboff

professor emerita i filosofi

Harvard Business School

Presentasjon av boka Overvåkingskapitalismens tidsalder

Åpent møte i samarbeid med bl.a. kommisjonen

02.11.2020

Trond Idås

rådgiver

Norsk Journalistlag

Journalistsikkerhet

Innledning og samtale med undergruppe i kommisjonen

18.11.2020

Tor Olav Grøtan

seniorforsker

Sintef

Studie om desinformasjon under valget i 2019

Innledning og samtale

18.11.2020

Kristoffer Egeberg

redaktør

Faktisk.no

Omfang av falske nyheter i Norge

Innledning og samtale

30.11.2020

Ingrid Rosendorf Joys

generalsekretær

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Ytringsfrihet, tro og livssyn

Innspillsmøte

30.11.2020

Basim Ghozlan

styremedlem

Muslimsk Dialognettverk

Ytringsfrihet, tro og livssyn

Innspillsmøte

30.11.2020

Ervin Kohn

forstander

Det Mosaiske Trossamfund

Ytringsfrihet, tro og livssyn

Innspillsmøte

30.11.2020

Dag Nygård

spesialrådgiver

Norges Kristne Råd

Ytringsfrihet, tro og livssyn

Innspillsmøte

30.11.2020

Britt Thoresen

Bahá’i-samfunnet

Ytringsfrihet, tro og livssyn

Innspillsmøte

30.11.2020

Faisal Suhel

Ahmadiyya Muslimsk Trossamfunn Norge

Ytringsfrihet, tro og livssyn

Innspillsmøte

30.11.2020

Arnfinn Pettersen

seniorrådgiver

Human-Etisk Forbund

Ytringsfrihet, tro og livssyn

Innspillsmøte

30.11.2020

Gurmail Singh Bains

Gurduara Sri Guru Nanak Dev Ji (sikhisme)

Ytringsfrihet, tro og livssyn

Innspillsmøte

30.11.2020

Vijay Kalsi

Sanatan Mandir Sabha (hinduisme)

Ytringsfrihet, tro og livssyn

Innspillsmøte

30.11.2020

Berit Hustad Nilsen

pressekontakt

Brunstad Christian Church

Ytringsfrihet, tro og livssyn

Innspillsmøte

30.11.2020

Hans Rossiné

kommunikajsonssjef

Den katolske kirke

Ytringsfrihet, tro og livssyn

Innspillsmøte

03.12.2020

Sofia Rana

leder

Rødts antirasistiske- og minoritetspolitiske utvalg

Hva er forskjellen på hat og ytringsfrihet?

Debatt i Bodø i regi av Lytring og kommisjonsmedlem Anki Gerhardsen

03.12.2020

Magnus Vanebo

student

Kunsthøgskolen i Oslo

Hva er forskjellen på hat og ytringsfrihet?

Debatt i Bodø i regi av Lytring og kommisjonsmedlem Anki Gerhardsen

16.12.2020

Mina Haugen

rådgiver

NIM

Juridiske rammer

Arbeidsmøte med kommisjonsmedlemmer

16.12.2020

Anine Kierulf

spesialrådgiver

NIM

Juridiske rammer

Arbeidsmøte med kommisjonsmedlemmer

16.12.2020

Vilde Tennfjord

rådgiver

NIM

Juridiske rammer

Arbeidsmøte med kommisjonsmedlemmer

14.01.2021

Mani Hussaini

Ap-politiker og samfunnsdebattant

Hatefulle ytringer

Innspillsmøte

14.01.2021

Jacob Aasland Ravndal

postdoktor

Senter for ekstremismeforskning (C-REX)

Hatefulle ytringer

Innspillsmøte

14.01.2021

Sindre Bangstad

sosialantropolog og forsker

Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning (KIFO)

Hatefulle ytringer

Innspillsmøte

14.01.2021

Ánde Somby

forsker og førsteamanuensis

Det juridiske fakultet på UiT – Norges arktiske universitet

Hatefulle ytringer

Innspillsmøte

14.01.2021

Hanne Bjurstrøm

likestillings- og diskrimineringsombud

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Hatefulle ytringer

Innspillsmøte

14.01.2021

Ingjerd Hansen

seniorrådgiver

Oslo politidistrikt

Hatefulle ytringer

Innspillsmøte

14.01.2021

Monica Lillebakken

politioverbetjent

Oslo politidistrikt

Hatefulle ytringer

Innspillsmøte

14.01.2021

Kai Spurkland

politiadvokat

Oslo politidistrikt

Hatefulle ytringer

Innspillsmøte

14.01.2021

Jon Wessel-Aas

advokat og leder i Advokatforeningen

Advokatforeningen

Hatefulle ytringer

Innspillsmøte

14.01.2021

Torunn Højdahl

seniorrådgiver

Sekretariatet for konfliktrådene

Hatefulle ytringer

Innspillsmøte

14.01.2021

Rune Berglund Steen

leder i Antirasistisk Senter og forfatter

Antirasistisk senter

Hatefulle ytringer

Innspillsmøte

14.01.2021

Carl Müller Frøland

idéhistoriker, forfatter og en av initiativtakerne bak oppropet om å fjerne strl. § 185

Hatefulle ytringer

Innspillsmøte

14.01.2021

Nadine Strossen

tidl. president for American Civil Liberties Union (ACLU).

American Civil Liberties Union (ACLU).

Hatefulle ytringer

Samtale med kommisjonen

15.01.2021

Kjetil Jakobsen

professor i historie

Nord Universitet

Ytringsfrihetens historie

Innledning og samtale

03.02.2021

Petra Wikström

public Policy-direktør

Schibsted

Digital Services Act

Samtale med kommisjonsleder og sekretariatsleder

03.02.2021

Einar Hålien

konsernredaktør

Schibsted

Digital Services Act

Samtale med kommisjonsleder og sekretariatsleder

16.02.2021

Alf Butenschøn Skre

statsadvokat

Riksadvokaten

Hatefulle ytringer

Innledning og samtale

16.02.2021

Katharina Rise

førstestatsadvokat

Riksadvokaten

Hatefulle ytringer

Innledning og samtale

16.02.2021

Knut Erik Sæther

assisterende riksadvokat

Riksadvokaten

Hatefulle ytringer

Innledning og samtale

16.02.2021

Eva Sund

kommisarie, ansvarlig for politiets oppføring av demokratibrott

Politiet i Sverige

Hatefulle ytringer

Innledning og samtale

16.02.2021

Roger Berg

assisterende sjef

Politiets sikkerhetstjeneste

Hatefulle ytringer

Innledning og samtale

16.02.2021

Øyvind Økland

jurist

Politiets sikkerhetstjeneste

Hatefulle ytringer

Innledning og samtale

02.03.2021

Andam Aziz

aktivist

Kurdisk Demokratisk Samfunnssenter

Bred deltakelse i det offentlige ordskiftet

Innspillsmøte

02.03.2021

Lisa Esohel Knudsen

rådgiver

Minotenk

Bred deltakelse i det offentlige ordskiftet

Innspillsmøte

02.03.2021

Isa Maline Isene

styreleder

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Bred deltakelse i det offentlige ordskiftet

Innspillsmøte

02.03.2021

Inge Alexander Gjestvang

leder

Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

Bred deltakelse i det offentlige ordskiftet

Innspillsmøte

02.03.2021

Elisabeth Thoresen

aksjonsleder

AAP-aksjonen

Bred deltakelse i det offentlige ordskiftet

Innspillsmøte

02.03.2021

Lea Mariero

leder

Press

Bred deltakelse i det offentlige ordskiftet

Innspillsmøte

02.03.2021

Cemal Knudsen Yucel

leder

Ex-Muslims of Norway

Bred deltakelse i det offentlige ordskiftet

Innspillsmøte

02.03.2021

Ingalill Sandal

nestleder/styremedlem

LIM (Likestilling, integrering, mangfold)

Bred deltakelse i det offentlige ordskiftet

Innspillsmøte

02.03.2021

Bente Lund Jacobsen

eldreombud

Eldreombudet

Bred deltakelse i det offentlige ordskiftet

Innspillsmøte

02.03.2021

Tor Bernhard Slaathaug

medlem

Stiftelsen Rettferd

Bred deltakelse i det offentlige ordskiftet

Innspillsmøte

02.03.2021

Khalid Salimi

direktør

Melahuset

Bred deltakelse i det offentlige ordskiftet

Innspillsmøte

03.03.2021

Paul Chaffey

statssekretær

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Digital Services Act

samtale med kommisjonsleder og sekretariatsleder

09.03.2021

Finn Myrstad

fagdirektør

Forbrukerrådet

Ytringsfrihet og ansvar på nettet

Innspillsmøte

09.03.2021

Jan Henrik Mjønes Nielsen

juridisk seniorrådgiver

Datatilsynet

Ytringsfrihet og ansvar på nettet

Innspillsmøte

09.03.2021

Tore Tennøe

direktør

Teknologirådet

Ytringsfrihet og ansvar på nettet

Innspillsmøte

09.03.2021

Marianne Neraal

politisk sjef

Facebook Norge

Ytringsfrihet og ansvar på nettet

Innspillsmøte

09.03.2021

Christine Sørensen

politisk sjef

Google Danmark og Norge

Ytringsfrihet og ansvar på nettet

Innspillsmøte

09.03.2021

Natali Helberger

professor i Information Law

University of Amsterdam

Ytringsfrihet og ansvar på nettet

Innledning og samtale

09.03.2021

David Kaye

professor i juss

Tidl. FNs spesialrapportør for ytringsfrihet

Ytringsfrihet og ansvar på nettet

Innledning og samtale

16.03.2021

Camilla Hålien Johansen

mangfolds- og radikaliseringskoordinator

Sørøst politidistrikt

Sian-demonstrasjon

Kommisjonsleder og sekretariatsleder fulgte politiets forarbeid til og håndtering av demonstrasjon

22.03.2021

Christophe Deloire

direktør

Reporters Without Borders

Nettregulering, journalistikk med mer

Samtale med kommisjonsleder og sekretariatsleder

22.03.2021

Camille Grenier

project Manager

Forum for Information and Democracy

Nettregulering, journalistikk med mer

Samtale med kommisjonsleder og sekretariatsleder

14.04.2021

Deeyah Khan

filmskaper og tidligere FN goodwill-ambassadør for kunstnerisk ytringsfrihet

Ytringsfrihet, kunst og kultur

Innspillsmøte

14.04.2021

Tore Slaatta

hovedforfatter av rapporten Kunstnere vurderer ytringsfrihet – 2020

TSL Analytics

Ytringsfrihet, kunst og kultur

Innspillsmøte

14.04.2021

Jan Lothe Eriksen

daglig leder

Safemuse

Ytringsfrihet, kunst og kultur

Innspillsmøte

14.04.2021

Heidi Austlid

administrerende direktør

Den norske Forleggerforening

Ytringsfrihet, kunst og kultur

Innspillsmøte

14.04.2021

Eirik Bø

leder i foreningens ytringsfrihetsutvalg

Den norske Forleggerforening

Ytringsfrihet, kunst og kultur

Innspillsmøte

14.04.2021

Kristine Karåla Øren

forbundsleder

Norske Dansekunstnere

Ytringsfrihet, kunst og kultur

Innspillsmøte

14.04.2021

Morten Gjelten

direktør

Norsk teater- og orkesterforening

Ytringsfrihet, kunst og kultur

Innspillsmøte

14.04.2021

Marianne Kleven

forbundsleder

Norske Filmregissører

Ytringsfrihet, kunst og kultur

Innspillsmøte

14.04.2021

Knut Alfsen

forbundsleder

Norsk Skuespillerforbund

Ytringsfrihet, kunst og kultur

Innspillsmøte

14.04.2021

Monica Boracco

leder

Dramatikerforbundet

Ytringsfrihet, kunst og kultur

Innspillsmøte

14.04.2021

Heidi Marie Kriznik

leder

Den norske Forfatterforening

Ytringsfrihet, kunst og kultur

Innspillsmøte

14.04.2021

Anders Hovind

nestleder

Creo

Ytringsfrihet, kunst og kultur

Innspillsmøte

14.04.2021

Arne Vestbø

generalsekretær

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO)

Ytringsfrihet, kunst og kultur

Innspillsmøte

14.04.2021

Ruben Steinum

styreleder

Norske Billedkunstnere

Ytringsfrihet, kunst og kultur

Innspillsmøte

16.04.2021

Iris Boyer

Senior Policy Manager

World Wide Web Foundation

Internettregulering mm

samtale med kommisjonsleder og sekretariatsleder

19.04.2021

Jostein Hamberg

seniorrådgiver

Politidirektoratet

Statistikk

Møte med kommisjonsleder og sekretariat

19.04.2021

Liv Hilde Birkelund

seniorrådgiver

Politidirektoratet

Statistikk

Møte med kommisjonsleder og sekretariat

20.04.2021

Arne Jensen

generalsekretær

Norsk Redaktørforening

Ytringsfrihet i arbeidslivet

Innspillsmøte

20.04.2021

Svein Stølen

rektor

Universitetet i Oslo

Ytringsfrihet i arbeidslivet

Innspillsmøte

20.04.2021

Charlotte Haug

lege og forsker

Ytringsfrihet i arbeidslivet

Innspillsmøte

20.04.2021

Jonas Bals

rådgiver

LO

Ytringsfrihet i arbeidslivet

Innspillsmøte

20.04.2021

Kai Øivind Brenden

2. nestleder

Norsk Sykepleierforbund

Ytringsfrihet i arbeidslivet

Innspillsmøte

20.04.2021

Lars Mamen

prosjektleder

Fair Play Bygg Oslo

Ytringsfrihet i arbeidslivet

Innspillsmøte

20.04.2021

Per Wenneberg

avdelingsleder

Caritas

Ytringsfrihet i arbeidslivet

Innspillsmøte

20.04.2021

Sigve Bolstad

forbundsleder

Politiets Fellesforbund

Ytringsfrihet i arbeidslivet

Innspillsmøte

20.04.2021

Hanne Harlem

sivilombud

Sivilombudet

Ytringsfrihet i arbeidslivet

Innspillsmøte

20.04.2021

Jens Garbo

politisk rådgiver

Utdanningsforbundet

Ytringsfrihet i arbeidslivet

Innspillsmøte

20.04.2021

Kristine Wendt

elektriker

Caverion

Ytringsfrihet i arbeidslivet

Innspillsmøte

20.04.2021

Tor Ingebrigtsen

lege og forsker

Ytringsfrihet i arbeidslivet

Innspillsmøte

20.04.2021

Elin Ørjasæter

dosent

Høyskolen Kristiania

Ytringsfrihet i arbeidslivet

Innspillsmøte

20.04.2021

Sissel Trygstad

forsker

Fafo

Ytringsfrihet i arbeidslivet

Innspillsmøte

20.04.2021

Christin Bergan

seniorrådgiver

Arbeidstilsynet

Ytringsfrihet i arbeidslivet

Innspillsmøte

20.04.2021

Ole Erik Almlid

administrerende direktør

NHO

Ytringsfrihet i arbeidslivet

Innspillsmøte

27.05.2021

Kjersti Thorbjørnsrud

forsker

Institutt for samfunnsforskning

Fritt Ords monitorprosjekt om ytringsfrihet

Innledning og samtale

27.05.2021

Kari Steen-Johnsen

forsker

Institutt for samfunnsforskning

Fritt Ords monitorprosjekt om ytringsfrihet

Innledning og samtale

27.05.2021

Audun Fladmoe

forsker

Institutt for samfunnsforskning

Fritt Ords monitorprosjekt om ytringsfrihet

Innledning og samtale

15.06.2021

Dagfinn Høybråten

kommisjonsleder

Sannhets- og forsoningskommisjonen

Samisk ytringsfrihet

Erfaringsutveksling

15.06.2021

Liss-Ellen Ramstad

sekretariatsleder

Sannhets- og forsoningskommisjonen

Samisk ytringsfrihet

Erfaringsutveksling

15.06.2021

Cathrine Baglo

sekretariatsmedarbeider

Sannhets- og forsoningskommisjonen

Samisk ytringsfrihet

Erfaringsutveksling

23.06.2021

Stein Olav Henrichsen

direktør

Munchmuseet

Ytringsfrihet og kunst

Innspillsmøte

23.06.2021

Morten Traavik

kunstner

Ytringsfrihet og kunst

Innspillsmøte

23.06.2021

Are Søberg

«sløseriombudsmannen»

Ytringsfrihet og kunst

Innspillsmøte

23.06.2021

Magnus Vanebo

student

Kunsthøgskolen i Oslo

Ytringsfrihet og kunst

Innspillsmøte

23.06.2021

Marvin Halleraker

illustratør

Ytringsfrihet og kunst

Innspillsmøte

23.06.2021

Reidar Fuglestad

direktør

Sørlandets kunstmuseum

Ytringsfrihet og kunst

Innspillsmøte

23.06.2021

Hege Knarvik Sande

generalsekretær

NOKU (Norsk kulturforum)

Ytringsfrihet og kunst

Innspillsmøte

23.06.2021

Marcus Mosele (Kamelen)

rapper

Ytringsfrihet og kunst

Innspillsmøte

23.06.2021

Øystein Stene

forfatter

Ytringsfrihet og kunst

Innspillsmøte

23.06.2021

Ina Bache-Wiig

kunstner

Ytringsfrihet og kunst

Innspillsmøte

23.06.2021

Cecilie Nissen

billedkunstner

Ytringsfrihet og kunst

Innspillsmøte

02.09.2021

Jørgen Wathne Frydnes

daglig leder

Utøya AS

Demokratiarbeid

Omvisning og innføring i demokratiarbeidet på Utøya

02.09.2021

Ingrid Aspelund

Head of Youth Section

Det Europeiske Wergelandsenteret

Demokratiarbeid

Innføring i demokrativerkstedet på Utøya

02.09.2021

Eskil Pedersen

tidl. AUF-leder

Netthets, radikalisering mm

Samtale med kommisjonen

22.09.2021

Sebastian Schwemer

førsteamanuensis

Universitetet i Oslo/Universitetet i København

Digital Services Act

Bakgrunnssamtale med sekretariatsleder

23.09.2021

Rune Fjellheim

tidl. direktør

Sametinget

Samiske innspill om ytringsfriheten

Innspillsmøte

23.09.2021

Hanne Svinsås Magga

initiativtaker

Facebook-gruppen «Dokumentér samehetsen»

Samiske innspill om ytringsfriheten

Innspillsmøte

23.09.2021

Nils Johan Eira

doktorgradsstipendiat

Samisk høyskole

Samiske innspill om ytringsfriheten

Innspillsmøte

23.09.2021

Ketil Lenert Hansen

professor i helsevitenskap

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Samiske innspill om ytringsfriheten

Innspillsmøte

23.09.2021

Tom Moring

forsker, journalist, professor

Samiske innspill om ytringsfriheten

Innspillsmøte

23.09.2021

Anna Sunna

leder

The Association of Sami Journalists

Samiske innspill om ytringsfriheten

Innspillsmøte

05.10.2021

Pål Wien Espen

direktør

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Digital Services Act mm

Bakgrunnssamtale med sekretariatsleder

06.10.2021

Olav Torvund

professor i juss

Institutt for privatrett, UiO

Digital Services Act

Bakgrunnssamtale med sekretariatsleder

12.10.2021

Ola Mestad

professor i juss og tidl. utvalgsleder

Universitetet i Oslo/Etikkinformasjonsutvalget

Åpenhetsloven

Samtale med kommisjonsmedlemmer og sekretariatsleder

15.10.2021

Håvard Lundberg

partner

Analyse&Tal

Sosiale medier-forskning

Presentasjon av analyser for sekretariat

15.10.2021

Ingvild Endestad

partner

Analyse&Tal

Sosiale medier-forskning

Presentasjon av analyser for sekretariat

20.10.2021

Morten Dalsmo

konserndirektør

Sintef digital

Teknologi og ytringsfrihet

Innledning og diskusjon

20.10.2021

Maria Bartnes

avdelingsleder

Sintef software engineering etc

Teknologi og ytringsfrihet

Innledning og diskusjon

20.10.2021

Andrea Vik Bjarkø

forsker

Sintef software engineering etc

Teknologi og ytringsfrihet

Innledning og diskusjon

20.10.2021

Tobias Dahl

forsker, prosjektleder

Sintef/Techwell

Teknologi og ytringsfrihet

Innledning og diskusjon

20.10.2021

Leo Pekkala

leder Media Education

KAVI (National Audovisual Institute)

Kritisk medieforståelse

Innledning og diskusjon

20.10.2021

Daniel Schofield

forsker, nestleder utdanning

Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU

Kritisk medieforståelse

Innledning og diskusjon

21.10.2021

Jon Atle Gulla

leder og forsker

NorwAI/NTNU

Språklæring/kunstig intelligens

Innledning og diskusjon

21.10.2021

Özlem Özgöbek

førsteamanuensis

Institutt for datateknologi, NTNU

Anbefalingsalgoritmer og falske nyheter

Innledning og diskusjon

21.10.2021

Astrid Rasch

forsker og prosjektleder

Trondheim Analytica, NTNU

Ytringskultur på sosiale medier

Innledning og diskusjon

18.11.2021

Henrik Nordtun Gjertsen

bygdepolitisk nestleder

Norges Bygdeungdomslag

Barn og unges ytringsfrihet

Innspillsmøte

18.11.2021

Isak Andersson

representant

Fylkeskommunale ungdomsråd, Oslo

Barn og unges ytringsfrihet

Innspillsmøte

18.11.2021

Agnes Nordvik

medlem

Ungdommens ytringsfrihetsråd

Barn og unges ytringsfrihet

Innspillsmøte

18.11.2021

Tobias Remmen Pettersen

representant

Fylkeskommunale ungdomsråd, Nordland

Barn og unges ytringsfrihet

Innspillsmøte

18.11.2021

Siri Espe

rådgiver

Unge funksjonshemmede

Barn og unges ytringsfrihet

Innspillsmøte

18.11.2021

Vincent Mainardi

leder

Hyperion

Barn og unges ytringsfrihet

Innspillsmøte

18.11.2021

Signe Margarete Krüger Birks

representant

Elevorganisasjonen

Barn og unges ytringsfrihet

Innspillsmøte

30.11.2021

Berit Hagen Agøy

generalsekretær Mellomkirkelig råd

Den norske kirke

Ytringsfrihet, tro og livssyn

Innspillsmøte

03.12.2021

Ida Aalen

forfatter av boka Sosiale medier

Sosiale medier-forskning

Innledning og diskusjon

03.12.2021

Magnus Hoem Iversen

forfatter av boka Sosiale medier

Sosiale medier-forskning

Innledning og diskusjon

25.01.2022

Knut Olav Åmås

direktør

Fritt Ord

Ytringsfrihet generelt

Innledet under kommisjonsmøte

22.03.2022

André Støylen

direktør

Sparebankstiftelsen

Ytringsfrihet generelt

Innledet under kommisjonsmøte

Til forsiden