§ 23: Opprettelse av politisk sekretariat

Sak 05/1822

En kommune vurderte å opprette et politisk sekretariat for å bistå de folkevalgte. Kommunen stilte spørsmål om rekkevidden av administrasjonssjefens instruksjons­myndighet overfor kommunalt ansatte i et politisk sekretariat.

Departementet mente at det ikke ville være i strid med kommuneloven § 23 om kommunestyret oppretter et politisk sekretariat til å bistå de folkevalgte. De ansatte kan underlegges ordførerens instruksjonsmyndighet når det gjelder innholdet i stillinger i politisk sekretariat og utførelsen av de arbeidsoppgaver sekretariatet er tillagt.