Tolkningsuttalelser om kommuneloven kapittel  4. Kommunens og fylkeskommunens administrasjon. (§§ 22 - 26)