Ot.prp. nr. 66 (2006-2007)

Om lov om endringer i klimakvoteloven m.m.

Til innholdsfortegnelse

2 Tentativ oversikt over kvotepliktige bedrifter etter forslaget til kvotesystem for 2008–2012

Kvotepliktig enhet

Treforedling

 • Peterson Linerboard AS Ranheim

 • Peterson Linerboard AS Moss

 • Norske Skog ASA – Saugbruks

 • Södra Cell – Tofte

 • Borregard Industries Ltd

 • Nordic Paper, Greåker

 • Norske Skog ASA – Follum

 • Norske Skog ASA – Skogn

 • Norske Skog ASA – Union

 • Forestia Braskereidfoss

 • Hurum Fabrikker

 • Huntonitt

 • Hellefoss AS

 • Nordic Paper, Geithus

 • Hunsfos Fabrikker

 • Glomma Papp

Petrokjemi

 • Borealis AS

 • Hydro Polymers AS, Rafnes

 • Noretyl AS, Rafnes

 • Statoil ASA, Tjeldbergodden

 • Gassnor AS

Annen kjemisk

 • Kronos Titan

 • Oleon Scandinavia A.S

 • Dynea AS, Lillestrøm fabrikker

Raffinerier

 • Esso Norge AS Slagentangen

 • Statoil ASA Mongstad

Gassterminaler

 • Norsk Hydro Ormen Lange Land-anlegg

 • Gassco AS, Kollsnes

 • Gassco AS, Kårstø

 • Norsk Hydro Sture

 • Statoil Snøhvit LNG på Melkøya

Gasskraft

 • Naturkraft AS Kårstø

 • Statoil Mongstad

I tillegg foreligger en rekke gasskraftprosjekter med mulighet for oppstart i perioden 2008–2012

Offshore 1 , eksisterende felt

 • Ekofisk

 • Balder

 • Brage

 • Draugen

 • Glitne

 • Grane

 • Gullfaks A/B/C

 • Gyda

 • Heidrun

 • Heimdal

 • Hod

 • Huldra

 • Jotun

 • Kristin

 • Kvitebjørn

 • Murchison

 • Njord A+B

 • Norne/Urd

 • Oseberg A+B+D

 • Oseberg C

 • Oseberg Sør

 • Oseberg Øst

 • Ringhorne

 • Sigyn

 • Sleipner

 • Snorre A/B

 • Statfjord A/B/C

 • Troll A

 • Troll B

 • Troll C

 • Ula

 • Valhall

 • Valhall (West Epsilon, Rigmar)

 • Varg

 • Veslefrikk

 • Visund

 • Åsgard A/B/C

Offshore 2 , nye felt

 • Marathon Alvheimfeltet fra 2007

 • Statoil Volve fra 2007

 • Statoil/Gaz de France Gjøa fra 2010

 • Talisman Yme fra 2008/2009

 • Pertra Frøy fra 2010

Metallproduksjon

 • Celsa Armeringsstål A.S

 • Ruukki AS

 • Tinfos Jernverk

 • Tinfos Titan og Iron

Gjødselproduksjon

 • Yara Norge AS, Porsgrunn

Sement, kalk og gips

 • Verdalskalk A.S

 • Norfrakalk AS

 • MoKaDo AS

 • Norcem AS, Kjøpsvik

 • Norcem A.S, Brevik

Annen mineralsk

 • SMA-Magnesium AS

 • Owens Corning Fiberglass

 • Glava AS, Askim

 • Glava AS, Stjørdal

 • Maxit Leca Rælingen

 • Hustadmarmor AS

 • Wienerberger AS, Bratsberg Teglverk

Annen industri

 • Egersund Sildeoljefabrikk AS

 • Karmsund Fiskemel AS

 • Vedde Sildeoljefabrikk AS

 • Welcon Moldtustranda AS

 • Welcon Egersund AS

 • Måløy Sildeoljefabrikk AS, Deknepollen

 • Måløy Sildeoljefabrikk AS, Ulvesund

 • Bodø Sildoljefabrikk AS

 • Healthcare AS Lindesnes Fabrikker

 • Denofa, Fredrikstad

 • Mjøskraft Servicepartner

 • BKK Varme AS

 • Mo Fjernvarme AS

 • Agder Energi Varme AS – Kristiansand

 • Viken Fjernvarme AS, Sentrum-Grorud

 • Lyse Gass AS

 • Drammen Fjernvarme AS

 • Bærum fjernvarme AS

 • Trondheim Energiverk Fjernvarme AS

 • Viken Fjernvarme AS, Klemetsrud

 • Fjernvarme Øst

Fotnoter

1.

Lista tar utgangspunkt i de enheter som er CO2 - avgiftspliktige.

2.

Lista tar utgangspunkt i de enheter som er CO2 - avgiftspliktige.

Til dokumentets forside