Ot.prp. nr. 79 (2002-2003)

Om lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv.

Om lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget