Prop. 1 LS (2012–2013)

Skatter, avgifter og toll 2013

Skatter, avgifter og toll 2013

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget