Prop. 1 LS (2012–2013)

Skatter, avgifter og toll 2013

Skatter, avgifter og toll 2013

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget