Prop. 101 L (2022–2023)

Endringer i forsvarsloven og folketrygdloven (kontrakt om tjenesteplikt for militære studenter)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i forsvarsloven og folketrygdloven. I proposisjonen foreslås det å lovfeste at Forsvaret skal inngå kontrakt om tjenesteplikt med personer som tar utdanning ved Forsvarets høgskole. Videre foreslås det å innta en definisjon av «militære studenter» i forsvarsloven, og å tydeliggjøre at denne gruppen er tjenestepliktige etter forsvarsloven. Videre foreslås det å gjøre endringer i folketrygdlovens bestemmelse om yrkesskadedekning for militært personell i § 13-8.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget