Prop. 103 L (2015–2016)

Endringer i barnehageloven og opplæringslova (spesialpedagogisk hjelp, kortere ventetid for barnehageplass m.m.)

Til innholdsfortegnelse

2 Høringen

2.1 Høring om spesialpedagogisk hjelp og tegnspråkopplæring

Høringsbrev med forslag til endringer i barnehageloven om spesialpedagogisk hjelp og tegnspråkopplæring ble sendt på offentlig høring 13. oktober 2015 med frist for uttalelser 13. januar 2016. Departementet mottok 174 høringssvar innen fristen.

Høringsnotatet med forslag til lovendringer ble sendt til følgende høringsinstanser:

 • Departementene

 • Barneombudet

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

 • Brønnøysundregistrene

 • Datatilsynet

 • Forbrukerombudet

 • Forbrukerrådet

 • Foreldreutvalget for barnehager

 • Foreldreutvalget for grunnskolen

 • Fylkesmennene

 • Husbanken

 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

 • Konkurransetilsynet

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Statistisk sentralbyrå

 • Statped

 • Sysselmannen på Svalbard

 • Utdanningsdirektoratet

 • Høyskoler

 • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

 • Norsk senter for barneforskning

 • Norsk senter for menneskerettigheter

 • Samisk Høgskole – Sámi allaskuvla

 • Universitetene

 • Universitets- og høgskolerådet

 • Sámediggi/Sametinget

 • Fylkeskommunene

 • Kommunene

 • Longyearbyen lokalstyre

 • Alle landets private barnehager

 • Delta

 • Dysleksiforbundet

 • Espira

 • Fagforbundet

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

 • Handikappede Barns Foreldreforening

 • Human-Etisk Forbund

 • IKO – Kirkelig pedagogisk senter

 • Kanvas

 • Kirkens arbeidsgiverorganisasjon

 • Kommunalansattes fellesorganisasjon

 • Kristent Pedagogisk Forbund

 • KS

 • Kvinnefronten

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Lederne

 • Likestillingssenteret

 • Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

 • Norges Bygdekvinnelag

 • Norges Handikapforbund

 • Norges Kvinne- og familieforbund

 • Norsk Montessoriforbund

 • Norsk studentunion

 • Norske Samers Riksforbund

 • Næringslivets hovedorganisasjon

 • Private barnehagers landsforbund (PBL)

 • REFORM - ressurssenter for menn

 • Steinerbarnehagene i Norge

 • Studentenes Landsforbund

 • Trygge barnehager A/S

 • Tvillingforeldreforeningen

 • Unge funksjonshemmede

 • Unio

 • Utdanningsforbundet

 • Vappusbarnehagene

 • Verdensorganisasjonen for små barns oppvekst og danning (OMEP)

 • Virke

Følgende instanser hadde merknader til forslagene:

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Barneombudet

 • Foreldreutvalget for barnehager

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne diagnoser

 • Nasjonalt råd for lærerutdanningen

 • Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

 • Språkrådet

 • Statistisk sentralbyrå

 • Statped

 • Utdanningsdirektoratet

 • Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

 • Universitetet i Stavanger

 • Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

 • Fylkesmannen i Buskerud

 • Fylkesmannen i Oslo- og Akershus

 • Fylkesmannen i Rogaland

 • Fylkesmannen i Sogn- og Fjordane

 • Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

 • Fylkesmannen i Troms

 • Fylkesmannen i Vestfold

 • Fylkesmannen i Østfold

 • Longyearbyen lokalstyre

 • Arendal kommune

 • Asker kommune

 • Askim kommune

 • Aurskog-Høland kommune

 • Bergen kommune

 • Drammen kommune

 • Fredrikstad kommune

 • Froland kommune

 • Gjerdrum kommune

 • Gjesdal kommune

 • Gjøvik kommune

 • Grimstad kommune

 • Hareid kommune

 • Herøy kommune

 • Holmestrand kommune

 • Horten kommune

 • Høylandet kommune

 • Karmøy kommune

 • Kongsberg kommune

 • Kristiansand kommune

 • Levanger kommune

 • Lier kommune

 • Lierne kommune

 • Lunner kommune

 • Molde kommune

 • Nes kommune

 • Os kommune

 • Oslo kommune

 • Rana kommune

 • Randaberg kommune

 • Ringerike kommune

 • Rælingen kommune

 • Sandnes kommune

 • Sandøy kommune

 • Sarpsborg kommune

 • Skedsmo kommune

 • Skien kommune

 • Stavanger kommune

 • Stokke kommune

 • Sunndal kommune

 • Sørum kommune

 • Time kommune

 • Tinn kommune

 • Tromsø kommune

 • Trondheim kommune

 • Tønsberg kommune

 • Ullensaker kommune

 • Verdal kommune

 • Voss kommune

 • Ørsta kommune

 • Øvre Eiker kommune

 • Ålesund kommune

 • Horten PP-tjeneste

 • Kompetansesenter Sør

 • Malvik PP-tjeneste

 • Stokke PP-tjeneste

 • PP-tjeneste for Gjemnes, Eide og Fræna

 • PP-tjeneste for Ulstein og Hareid

 • Autismeforeningen

 • Bergheim barnehage

 • Borg barnehager AS

 • Ergoterapeutene

 • Espira

 • Fagforbundet

 • Faglig råd for Pedagogisk Psykologisk tjeneste

 • FAU i Nesna kommunale barnehage

 • Fjelldal barnehagedrift AS

 • Foreningen hørende barn av døve

 • Forskerforbundet

 • Fridalen barnehage

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

 • Handikappedes Barns Foreldreforening

 • Hov barnehage

 • Husmo barnehage

 • Hørselshemmedes Landsforbund

 • IKO – Kirkelig pedagogisk senter

 • Kidsa barnehager

 • KS

 • NDF Stavanger Barnetreffkomité

 • Nordskogen barnehage

 • Norges døveforbund

 • Norges Kvinne- og familieforbund

 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede

 • Organisasjon for private barnehager i Larvik

 • Pedagogisk fagteam, bydel Frogner

 • Posthornet barnehage

 • Private barnehagers landsforbund

 • Samfunnsviterne

 • Samvirkebarnehagene

 • Signo skole- og kompetansesenter

 • Skjeraberget barnehage

 • Soria Moria barnehager

 • Trollskogen barnehage

 • Trygge barnehager AS

 • Ullensaker FrP

 • Unio

 • Utdanningsforbundet

 • Utdanningsforbundet i Bodø

 • Varden andelsbarnehage AS

 • Villenga barnehagedrift AS

 • Voldsløkka barnehage

 • Økernly barnehagedrift AS

 • Privatpersoner (37 privatpersoner)

Følgende instanser uttalte at de støttet høringsforslaget og hadde ikke ytterligere merknader til forslaget:

 • Kvinnherad kommune

 • Sula kommune

 • Liland barnehage

Følgende instanser uttalte at de ikke ville gi uttalelse i saken, eller at de ikke hadde merknader til forslagene:

 • Arbeids- og sosialdepartementet

 • Brønnøysundregistrene

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Husbanken

 • Landbruks- og matdepartementet

 • LO

 • Samferdselsdepartementet

 • Stord kommune

 • Utenriksdepartementet

2.2 Høring om kortere ventetid for barnehageplass

Høringsbrev med forslag til endringer i barnehageloven om kortere ventetid på barnehageplass ble sendt på offentlig høring 18. januar 2016 med frist for uttalelser 26. februar 2016. Departementet mottok 93 høringssvar innen fristen.

Høringsnotatet med forslag til lovendringer ble sendt til følgende høringsinstanser:

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

 • Utdanningsdirektoratet

 • Fylkesmennene

 • Sámediggi/Sametinget

 • Fylkeskommunene

 • Kommunene

 • Longyearbyen lokalstyre

 • Barneombudet

 • Brønnøysundregistrene

 • Datatilsynet

 • Forbrukerombudet

 • Forbrukerrådet

 • Foreldreutvalget for barnehager

 • Foreldreutvalget for grunnskolen

 • Husbanken

 • Konkurransetilsynet

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Statistisk sentralbyrå

 • Statped

 • Sysselmannen på Svalbard

 • Høyskoler

 • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

 • Norsk senter for barneforskning

 • Norsk senter for menneskerettigheter

 • Samisk Høgskole – Sámi allaskuvla

 • Universitetene

 • Universitets- og høgskolerådet

 • Alle landets private barnehager

 • Delta

 • Dysleksiforbundet

 • Espira

 • Fagforbundet

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

 • Handikappede Barns Foreldreforening

 • Human-Etisk Forbund

 • IKO – Kirkelig pedagogisk senter

 • Kanvas

 • Kirkens arbeidsgiverorganisasjon

 • Kommunalansattes fellesorganisasjon

 • Kristent Pedagogisk Forbund

 • KS

 • Kvinnefronten

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Lederne

 • Likestillingssenteret

 • Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

 • Norges Bygdekvinnelag

 • Norges Handikapforbund

 • Norges Kvinne- og familieforbund

 • Norsk Montessoriforbund

 • Norsk studentunion

 • Norske Samers Riksforbund

 • Næringslivets hovedorganisasjon

 • Private barnehagers landsforbund (PBL)

 • REFORM - ressurssenter for menn

 • Steinerbarnehagene i Norge

 • Studentenes Landsforbund

 • Trygge barnehager A/S

 • Tvillingforeldreforeningen

 • Unge funksjonshemmede

 • Unio

 • Utdanningsforbundet

 • Vappusbarnehagene

 • Verdensorganisasjonen for små barns oppvekst og danning (OMEP)

 • Virke

Følgende instanser hadde merknader til forslagene:

 • Utdanningsdirektoratet

 • Fylkesmannen i Buskerud

 • Asker kommune

 • Bergen kommune

 • Bodø kommune

 • Evje og Hornes kommune

 • Fitjar kommune

 • Gjøvik kommune

 • Gran kommune

 • Harøy kommune

 • Hole kommune

 • Horten kommune

 • Kristiansand kommune

 • Malvik kommune

 • Molde kommune

 • Moss kommune

 • Nome kommune

 • Os kommune

 • Oslo kommune

 • Ski kommune

 • Stavanger kommune

 • Sør-Varanger kommune

 • Trondheim kommune

 • Tromsø kommune

 • Voss kommune

 • Vågsøy kommune

 • Ullensaker kommune

 • Ørsta kommune

 • Østre Toten kommune

 • Brønnøysundregistrene

 • Foreldreutvalget for barnehager

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Statistisk sentralbyrå

 • Abelia

 • Fagforbundet

 • KS

 • IKO – Kirkelig pedagogisk senter

 • Norges Handelsorganisasjon

 • Norges kvinne- og familieforbund

 • Private barnehagers landsforbund

 • Samskipnadsrådet

 • Utdanningsforbundet

 • Frelsesarmeens barnehager

 • Fygle og Ballstad barnehage

 • IBID AS

 • Lampeland barnehage

 • Lundåsen barnehage

 • Private barnehager i Asker

 • Private barnehager i Drammen

 • SU Lampeland barnehage

 • SU Juvikstølen barnehage

 • Trygge barnehager AS

 • Varden Andelsbarnehage SA

 • Vethe Gårdsbarnehage AS

 • Tre privatpersoner

Følgende instanser hadde ikke merknader til forslaget eller ønsket ikke å gi uttalelse:

 • Barne – og familiedirektoratet

 • Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

 • Arendal kommune

 • Austrheim kommune

 • Bjerkreim kommune

 • Bydel Ullern

 • Bærum kommune

 • Drammen kommune

 • Fauske kommune

 • Fjell kommune

 • Holmestrand kommune

 • Kvænangen kommune

 • Lunner kommune

 • Melhus kommune

 • Nedre Eiker kommune

 • Nøtterøy kommune

 • Porsgrunn kommune

 • Ringerike kommune

 • Rælingen kommune

 • Sandefjord kommune

 • Sola kommune

 • Stavanger kommune

 • Stokke kommune

 • Stord kommune

 • Tønsberg kommune

 • Vefsn kommune

 • Våler kommune

 • Landsorganisasjonen

 • Reform

 • Virke

 • Alversund Montessoribarnehage

 • Annemor barnehage

 • Dampsaga barnehage

 • Fitjar soknerådsbarnehage

 • Kanvas

 • Naturbasen barnehage

 • Organisasjonen for private barnehager i Larvik

 • Skogens Lykke Barnehage

Til forsiden