Prop. 141 L (2021–2022)

Endringer i vergemålsloven mv. (vergemål som frivillig støttetiltak mv.)

I proposisjonen foreslås det flere endringer i vergemålsloven, blant annet for å styrke den enkeltes rett til selvbestemmelse. Det tydeliggjøres at alminnelig vergemål er et frivillig støttetiltak, der vergen primært skal bistå personen som har verge, slik at han eller hun kan utøve sin rettslige handleevne i tråd med egne ønsker. Videre foreslås flere ulike lovendringer, blant annet for å forenkle digital representasjon og bedre forutsetningene for effektiv kontroll med vergens økonomiforvaltning.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget