Prop. 151 S (2015–2016)

Kampkraft og bærekraft Langtidsplan for forsvarssektoren

Regjeringens forslag til langtidsplan for forsvarssektoren innebærer en kombinasjon av et økonomisk løft, fortsatt effektivisering og strukturendringer. Regjeringen legger frem en rekke anbefalinger som vil øke forsvarsevnen og tilpasse Forsvaret til den sikkerhetspolitiske situasjonen. Forsvarssektoren skal tilføres ressurser til å drifte og vedlikeholde den strukturen som Stortinget har vedtatt. Den nye langtidsplanen skal sikre en reell balanse mellom oppgaver, struktur og økonomi.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget