Prop. 36 LS (2022–2023)

Endringer i verdipapirhandelloven mv. (samleproposisjon) og samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 215/2021 av 9. juli 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2019/2115

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i verdipapirhandelloven, finanstilsynsloven og lov om Bankenes sikringsfond. Endringene i verdipapirhandelloven foreslås for å gjennomføre EØS-regler som svarer til SMB-vekstmarkedsforordningen. Det bes også om Stortingets samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 215/2021 av 9. juli 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2019/2115.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget