Prop. 58 L (2014-2015)

Endringer i alkoholloven (normerte regler for inndragning av bevilling)

Til innholdsfortegnelse

3 Høringen

Høringsnotatet om endring av alkoholloven og alkoholforskriften – normerte regler for inndragning av bevilling, økte krav til kontroll med bevillinger mv. ble 8. oktober 2013 sendt på offentlig høring med frist 17. januar 2014. Notatet ble sendt til følgende instanser:

 • Departementene

 • Landets fylkesmenn

 • Landets kommuner

 • Sysselmannen på Svalbard

 • AS Vinmonopolet

 • Barneombudet

 • Datatilsynet

 • Forbrukerombudet

 • Helsedirektoratet

 • Konkurransetilsynet

 • Landets politidistrikt

 • Mattilsynet

 • Nasjonalt folkehelseinstitutt

 • Politidirektoratet

 • Regjeringsadvokaten

 • Riksadvokaten

 • Statens helsetilsyn

 • Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus)

 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 • Universitetet i Bergen

 • Universitetet i Oslo

 • Universitetet i Tromsø

 • Actis

 • Akademikerne

 • Anonyme alkoholikere

 • Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF)

 • Av-og-til

 • Blå Kors

 • Bryggeri- og drikkevareforeningen

 • De norske lenker

 • Den norske legeforening

 • Det hvite bånd

 • Det norske totalavholdsselskap

 • Fagrådet innen rusfeltet i Norge

 • Familieklubbene

 • Fondet for forskning og folkeopplysning om edruskap

 • Forbundet mot rusgift

 • Forut

 • Frelsesarmeen

 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)

 • Handelens ølsalgsråd

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • IOGT Norge

 • Juba

 • Juvente

 • Kirkens bymisjon

 • Kirkens sosialtjeneste

 • KS

 • Landsforbundet mot stoffmisbruk

 • Landsforeningen for utekontakter

 • Landslaget for rusfri oppvekst

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • MA – rusfri trafikk og livsstil

 • Norges colonialgrossisters forbund

 • Norges handikapforbund

 • Norsk helse- og avholdsforbund

 • Norsk narkotikapolitiforening

 • Norske jernbaners avantgard

 • Norske vinklubbers forbund

 • Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

 • NHO Reiseliv

 • Pilsens venner

 • Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (Rio)

 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (Safo)

 • Samarbeidsforum for norske kollektiv

 • Små alkoholprodusenters forening

 • Ungdom mot narkotika

 • Unio

 • Vin- og brennevinleverandørenes forening (VBF)

 • Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)

Departementet mottok 91 høringssvar. Av disse hadde følgende 75 merknader:

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Folkehelseinstituttet

 • Helsedirektoratet

 • Lillehammer politistasjon

 • Politidirektoratet

 • Oslo politidistrikt

 • Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus)

 • Sør-Trøndelag politidistrikt

 • Universitetet i Tromsø

 • Østfold politidistrikt

 • Fylkesmannen i Buskerud

 • Fylkesmannen i Hedmark

 • Fylkesmannen i Oslo og Akershus

 • Fylkesmannen i Rogaland

 • Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

 • Arendal kommune

 • Asker kommune

 • Aurskog-Høland kommune

 • Bamble kommune

 • Bardu kommune

 • Bergen kommune

 • Bærum kommune

 • Drammen kommune

 • Drangedal kommune

 • Eigersund kommune

 • Fjell kommune

 • Flora kommune

 • Fredrikstad kommune

 • Gjesdal kommune

 • Hammerfest kommune

 • Jevnaker kommune

 • Kragerø kommune

 • Kvam herad

 • Kåfjord kommune

 • Lenvik kommune

 • Lindesnes kommune

 • Mandal kommune

 • Nedre Eiker kommune

 • Oslo kommune

 • Porsgrunn kommune

 • Saltdal kommune

 • Sandnes kommune

 • Sarpsborg kommune

 • Ski kommune

 • Skien kommune

 • Stavanger kommune

 • Sunndal kommune

 • Sveio kommune

 • Tromsø kommune

 • Trondheim kommune

 • Tvedestrand kommune

 • Tønsberg kommune

 • Ullensaker kommune

 • Verdal kommune

 • Vågsøy kommune

 • Øksnes kommune

 • Øvre Eiker kommune

 • Ålesund kommune

 • Actis

 • Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF)

 • Bryggeri- og drikkevareforeningen

 • Den norske legeforening

 • Det kriminalitetsforebyggende råd

 • Forbundet mot rusgift

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • IOGT og Juvente

 • KS

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • NHO Reiseliv

 • Norske vinklubbers forbund

 • Privatperson

 • Regionale kompetansesentre rus

 • Rusfri trafikk og livsstil

 • Vin- og brennevinleverandørenes forening (VBF)

Følgende høringsinstanser har svart på høringsbrevet, men uttaler at de ikke har merknader eller at de ikke ønsker å avgi høringsuttalelse:

 • Arbeidsdepartementet

 • Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet

 • Fiskeri- og kystdepartementet

 • Forsvarsdepartementet

 • Miljøverndepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Regjeringsadvokaten

 • Riksadvokaten

 • Fylkesmannen i Hordaland

 • Askøy kommune

 • Eidsberg kommune

 • Horten kommune

 • Jondal kommune

 • Larvik kommune

 • Stokke kommune

Høringssvarene viser at flertallet av høringsinstansene er positive til forslaget om innføring av normerte regler for inndragning av bevilling. De mener at de normerte reglene vil føre til mer effektiv håndheving av regelverket og bedre ivaretakelse av hensynene til rettssikkerhet, likebehandling og forutberegnelighet. Høringsinstansene som er mot innføring av et normert system peker blant annet på at et slikt system ikke vil harmonere med hensynet til det lokale selvstyret. Enkelte høringsinstanser ønsker at det i tillegg til prikktildelingssystemet også blir lagt til rette for at andre typer reaksjoner kan anvendes.