Prop. 62 L (2023–2024)

Endringer i opplæringslova og privatskolelova (kompetansekrav, faglig ansvar og bruk av fysisk inngripen for å avverge skade m.m.)

Kunnskapsdepartementet legger med dette frem forslag til flere endringer i opplæringsloven (2023) og privatskoleloven. Departementet foreslår at det innføres regler om avverging av skade og bruk av fysisk inngripen i opplæringsloven og privatskoleloven. Departementet foreslår også at det i opplæringsloven blir lovfestet et krav om relevant lærerutdanning i hovedregelen om ansettelse i lærerstilling. Videre foreslås det å videreføre reglene om midlertidig ansettelse med språklige endringer, for å fremheve at ansettelse på vilkår om å fullføre en påbegynt lærerutdanning bør vurderes før annen midlertidig ansettelse. Departementet foreslår også å tydeliggjøre i opplæringsloven og privatskoleloven at det kun er de som er ansatt i en lærerstilling som kan ha faglig ansvar for opplæringen. I tillegg foreslår departementet at det gjøres en teknisk justering i reglene om forvaltningsområdet for samiske språk i opplæringslova, som følge av endringer i sameloven som trådte i kraft 1. januar 2024.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget